rauschmayer 3d-designerImpressum

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG
Karlsruher Straße 89
D-75179 Pforzheim

Gedelegeerd Bestuurders: Roland Rauschmayer, Chris Roy Rauschmayer
. Registratie rechtbank: Mannheim
Handelsregister: HRA 503301
Belastingnummer: 41305/33605
Verkoopbelasting ID-nr.: DE812114250

Tel: +49 / (0)7231 – 3805 – 0
E-Mail: info@rauschmayer.com

Persoonlijk aansprakelijke partner
Roland Rauschmayer Beteiligungs GmbH
Karlsruher Strasse 89
D-75179 Pforzheim
Zitplaats: Pforzheim
Registratie rechtbank: Mannheim
Handelsregister: HRB 504066
Gedelegeerd Bestuurders: Roland Rauschmayer, Chris Roy Rauschmayer
.

Ontwerp / Programmering / 3D Configurator

Metrix Internet Design GmbH
Werftstraße 12
D-76189 Karlsruhe

Tel.: +49 (0)721 5 97 22 - 0
Web: www.metrix.de
E-Mail: info@metrix.de

Inhoud

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG neemt het bedrijf over ondanks herhaalde inhoud geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van het geleverde Informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG, die gebaseerd zijn op materiële schade of idealistische soort verwijzen, die door het gebruik of de Nichtnutzung van de dargebotenen informatie of door onjuiste en onvolledige informatie, zijn in beginsel uitgesloten, op voorwaarde dat van de kant van de of  Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG zich niet schuldig maakt aan enige aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid. aanwezig is. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of de het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie van het aanbod te staken om zich aan te passen.

Links

Als Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG direct of indirect verwijst naar verwijst naar externe internetpagina's ("links"), Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG is alleen aansprakelijk als zij op de hoogte is van de inhoud. heeft exacte kennis en het is technisch mogelijk en redelijk om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. voorkomen. Roland Rauschmayer GmbH & Co KG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd gecreëerd, de De gelinkte pagina's hebben geen illegale inhoud bevat. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving van de gelinkte pagina's. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG neemt daarom uitdrukkelijk afstand van alle inhoudelijke veranderingen die na het plaatsen van de link naar de gelinkte pagina's plaatsvinden. gelinkte pagina's worden gemaakt. Dit geldt ook voor inzendingen van derden op websites waarnaar Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid en de nauwkeurigheid van de gelinkte pagina's, hun aanbiedingen, links of advertenties. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor illegale, ondeugdelijke of onvolledige inhoud en in het bijzonder niet voor schade, die door gebruik of niet-gebruik van de informatie op de gelinkte pagina's aangeboden informatie wordt gecreëerd.

Urheberrecht

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG streeft ernaar geldige auteursrechten in alle publicaties in acht te nemen. Mocht het toch leiden tot een schending van het auteursrecht, Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG zal het corresponderende object verwijderen volgens Kennisgeving uit zijn publicatie verwijderen of markeren met het juiste copyright. Allemaal binnen het internetaanbod en, indien van toepassing, beschermd door derden, merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de voorschriften van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. De loutere vermelding van de naam betekent niet dat Merken zijn niet beschermd door rechten van derden. Het auteursrecht voor de eigen inhoud van de Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG op de domeinen www.rauschmayer.com, www.rauschmayer.de, www.rauschmayer.ch, www.rauschmayer.at, www.maerchenhochzeit.de staat alleen Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG gerechtigd is. A De reproductie van dergelijke grafieken, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG is niet toegestaan.

Wettelijke geldigheid

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen behouden. volledig, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid behouden. ongemoeid gelaten door dit.